Zarządzanie Paczkami (pkgng)

Wyszukiwanie zainstalowanych pakietów

pkg info | grep <nazwa>

Usuwanie paczek

pkg delete <nazwa>

Masowe usuwanie paczek

pkg delete -x <czesc nazwy>