Zarzadzanie użytkownikami

Zalogowanie do MySQLa:

shell> mysql --user=root mysql

Dodanie nowego użytkownika do bazy danych

CREATE USER 'example_usr'@'localhost' IDENTIFIED BY 'some_pass';

Utworzenie bazy danych

mysql> CREATE DATABASE example_db;

mysql> create database amarokdb;

Przypisanie uprawnień Użytkownika do bazy

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'example_usr'@'localhost'
    ->  WITH GRANT OPTION;

Podgląd uprawnień użytkowników w bazie danych

mysql> SHOW GRANTS FOR 'admin'@'localhost';

Logowanie na utworzonego użytkownika

shell> mysql -u example_usr -p 'some_pass' example_db

Zmiana hasła użytkownika

SET PASSWORD FOR 'bob'@'%.example.org' = PASSWORD('cleartext password');

lub

UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD('cleartext password')
  WHERE User='bob' AND Host='%.example.org';
FLUSH PRIVILEGES;

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *