Microsoft

Wszystko co związane jest z administracją i programowaniem produktów MicroSoftu.

 

OpenFile Dialog:

Filtrowanie wyświetlanych plików

Filtr jest to odpowiednio spreparowany string, przypisywany jako własności obiektu OpenFile Dialog. W jednym stringu umieszcza się wszystkie opcje selektywnego wyświetlania plików jakie mają być dostępne w oknie.

Pojedyncze ograniczenie wyświetlania (jedna opcja) zapisana jest w filtrze jako ciąg znaków oddzielony pionową kreską „|” (<Nazwa reguły>|<Warunek>).

Jeżeli w warunku ma być więcej reguł niż jedna to każdą z reguł należy oddzielić średnikiem „;” (<Warunek> := <Reguła>;<Reguła>…).

Aby umieścić kilka opcji filtrowania wystarczy każdą z opcji oddzielić „|” i taki string przypisać do odpowiedniej własności (<Nazwa reguły>|<Warunek>|<Nazwa reguły>|<Warunek>|<Nazwa reguły>|<Warunek>).

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.filedialog.filter.aspx

PowerPoint Zmiana rozdzielczości slajdów zapisywanych w postaci zdjęć.

Domyślnie Microsoft ustawił rozdzielczość eksportowanych slajdów do obrazów na 75DPI. Aby zmienić tą rozdzielczość należy dodać wpis w rejestrze systemowym. W gałęzi HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\PowerPoint\Options należy dodać nowy wpis ExportBitmapResolution typu DWORD a następnie ustawić wartość dziesiętną na porządaną rozdzielczość. Maksymalna obsługiwana przez PowerPoint rozdzielczość to 307DPI.